Femte hjul

Art.nr: Femte hjul

Ibland används patientsängar i miljöer där smidighet är av absolut största vikt. Med ett femte hjul blir sängen lättare att manövrera. 

Med ett femte hjul placerat mitt under sängen kan sängen snurra runt sin egen axel. Detta underlättar manövrering i trånga utrymmen. Det femte hjulet kan beställas färdigmonterat vid leverans av säng. Det är också möjligt att komplettera med ett femte hjul i efterhand. Det femte hjulet är riktspärrat.