Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Garanti & reklamation

Caretec tillverkar produkter med hög kvalitet. De är utvecklade för att stödja er i ert viktiga vårdarbete och ge personal och patienter bästa möjliga upplevelse vid användandet.

Utvecklingen av våra produkter görs i nära samarbete med såväl användare, tekniker och ansvariga inom vården. Vi har valt material, design och tekniska lösningar som ger er en hög säkerhet, god miljö och enkel användning. Vi testar våra produkter på ett opartiskt testningsinstitut som garanterar att de uppfyller angivna standarder för användningsområdet i er verksamhet.

Om det trots allt blir fel på produkten vänligen kontakta oss direkt.

Garanti

Vi har 3 års garanti på våra produkter om annat ej är reglerat i avtal. Garantin gäller under förutsättning att produktens manual följts, att reparationer har utförts av Caretec´s godkända tekniker, att endast originaldelar och tillbehör använts, samt att ingen yttre åverkan skett och att handhavande och slitage är normalt.

Reklamation

Vid anmälan av reklamation ber vi er ha följande uppgifter tillgängliga:

  • Serienummer/LOT nummer
  • Ert ordernummer
  • Produkttyp
  • Felbeskrivning
  • Önskad åtgärd
  • Eventuella foton

Anmäl er reklamation på denna blanketten för att underlätta hanteringen. Blanketten skickas sedan in till  info@caretec.se.