Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Patientsäng P3 Psyk

Patientsängen utvecklad av Caretec för vårdmiljöer inom psykiatrin.

Patientsäng P3 Psyk är utvecklad av Caretec för vårdmiljöer inom psykiatrin. Genom att eliminera klämrisker, kapsla in manöverpanelen samt säkra kablar och lösa delar undviker man tillbud. Du väljer själv utseende och funktioner på din Patientsäng P3 genom val av gavlar, grindar, hjul, ytbehandling m.m.

Patientsäng P3 Psyk är en elektriskt manövrerad patientsäng som är anpassad för psykiatrisk vård. Samtliga kablar, utöver den redan befintliga kabelkanalen, har säkrats noggrant och alla löstagbara delar är säkrade så att de enbart kan avlägsnas med verktyg eller med tvåhandsgrepp. Kablar till handkontrollerna är kortade och manöverpanelen för personalen sitter inkapslad i fotgaveln. Enkel manövrering gör att Patientsäng P3 snabbt kan sättas i flera positioner, något som underlättar för personalen och ger överlägsen patientkomfort. Patientsäng P3 är lätt och smidig och klarar samtidigt en safe working load på 290 kg. Sängen kan sänkas ned till 34 cm över golvet, vilket minskar risken för fallolyckor.